Autobusi » Gradski autobusi

Man Lion's City (Hybrid)

Inovativne tehnologije koje štite okoliu

Man Lion's City (horizontal engine)

12m, Klasičan MAN, Snažan motor za različite uslove terena, Lak za manevrisanje u gradu, Dostupan i kao model na prirodni gas

Man Lion's City G

Kapacitet do 150 putnika, Mali krug okretanja, manje od 24m, Idealno rešenje za pokrivanje dnevnih špiceva i glavnih saobraćajnica

Man Lion's City GL

Jedino vozilo koje možete naći na tržištu u dužini od 18.75 m, Kapacitet je do 165 putnika, Idealno vozilo za dnevne špiceve i glavne saobraćajne rute

Man Lion's City LE

Atraktivne cene i performanse, Manja težina motora utiče na smanjenje potrošnje goriva